Polityka prywatności

 

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma WEDD Weronika Dauer z siedzibą w Mosinie przy ul. Reymonta 3a, NIP: 7773202614, REGON: 365630126

Dane Osobowe

1.         Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym także adres IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy a także informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

2.         Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu internetowego jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak niezbędnym warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług.

Uprawnienia w zakresie danych osobowych:

1.    Państwa dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz przesyłania informacji handlowych i marketingowych, w związku z tym mają Państwo prawo do:

a)    wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych,

b)    prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,

c)    prawo do uzyskania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,

d)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora,

e)     prawo do wniesienia skargi w zakresie naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. do organu nadzorującego przetwarzanie danych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.    Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, w związku z tym przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.

Cel oraz podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora

1.    ADO będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w następujących celach:

a)    realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Internetowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b)    realizacji zgłoszonych reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO,

c)    dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d)    prowadzenia badań – prowadzenie analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

e)    profilowania zawartości serwisu z wykorzystaniem plików cookies – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

f)      przesyłania informacji handlowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 172 ustawy o prawie telekomunikacyjnym

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do danych osobowych mają tylko wybrani pracownicy Administratora danych osobowych, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.
Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

  •  dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  •  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  •  przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Pliki cookies

Pliki cookies umożliwiają dostosowanie zawartości strony internetowej www.dauer.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetowa na swoim urządzeniu w taki sposób, aby automatycznie akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, każdorazowo powiadamiała Użytkownika o przesyłaniu plików cookies na urządzenie Użytkownika lub całkowicie blokowała otrzymywanie plików cookies.

Pliki cookies wykorzystujemy do:

  • uwierzytelniania Użytkownika na stronach wymagających logowania (stronach extranetowych) oraz do zapewnienia sesji Użytkownika,
  • zapisu wyborów oraz preferencji dokonanych przez Użytkownika na formularzach obsługowych oraz formularzach sprzedażowych np. na formularzach dotyczących zawierania umów on-line.

Użytkownik ma możliwość samodzielnej konfiguracji obsługi plików cookies z poziomu używanej na swoim urządzeniu przeglądarki internetowej. Domyślnie przeglądarki internetowe posiadają włączoną możliwość przesyłu plików cookies z serwisów internetowych do urządzenia Użytkownika. Ustawienia domyśle mogą zostać zmienione przez Użytkownika na dwa sposoby:

  • Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu co może jednak wpłynąć na ograniczenie możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu internetowego lub całkowitą utratę możliwości korzystania z serwisu internetowego,
  • Użytkownik może w opcjach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu włączyć funkcję każdorazowego powiadamiania o przesyłaniu plików cookies na urządzenie Użytkownika.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem info@dauer.pl